Dịch vụ mua bán nợ

Một mô hình hợp tác bán nợ đầy đủ để đạt được kết quả bán hàng tốt nhất.
– Hợp tác với trung gian bán nợ để tối đa hóa giá trị giao dịch
– Đạt được lợi thế liên tục bằng cách áp dụng phân tích và hiểu biết ngành công nghiệp vào chiến lược bán hàng của bạn
– Cải thiện chất lượng của các tập tin bán hàng của bạn với sự chuẩn bị các dữ liệu thông tin về thị trường
– Tối đa hoá tiềm năng về giá qua phân khúc phù hợp với nhu cầu của thị trường
– Xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với người mua bằng cách tiếp cận với nhiều người mua nợ
– Hỗ trợ người mua định giá hồ sơ và quá trình bán hàng minh bạch
– Thực hiện các quy trình bán hàng minh bạch và minh bạch với việc quản lý các truy vấn trực tuyến hiệu quả và an toàn