Song Bao

Dịch vụ đòi nợ

Dịch vụ đòi nợ

DỊCH VỤ ĐÒI NỢ SONG BẢO Quý Doanh nghiệp và Quý Khách đã cung cấp dịch vụ, đã xuất hóa đơn hoặc cho mượn, cho vay quá thời hạn thanh toán nhưng vẫn chưa được trả tiền. Quý Doanh nghiệp và Quý Khách liên lạc nhiều lần với Khách Nợ để yêu cầu thanh toán. […]

Dịch vụ thu hồi nợ Quốc Tế

Khi doanh nghiệp của bạn có khách hàng trên toàn thế giới, đảm bảo rằng bạn được trả tiền và thanh toán đúng hạn có thể là một công việc khó khăn và phức tạp. Với mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi, chúng tôi có thể tiếp cận kiến ​​thức thị trường […]