Dịch vụ kiện tụng

Công ty Song Bảo có một đội ngũ luật sư có kinh nghiệm lâu năm và có kỹ năng chuyên nghiệp trong việc giải quyết tranh chấp và cung cấp cho khách hàng các giải pháp thực tế cho các tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng liên quan đến hoạt động kinh doanh, thương mại, đầu tư , các công trình xây dựng, bảo hiểm, bán và cho thuê bất động sản, việc làm và thiệt hại.

Việc giải quyết tranh chấp hợp lý sẽ luôn là những nghị quyết ưu tiên vì nó sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí trong khi đạt được các thỏa thuận thích hợp một cách nhanh chóng. Công ty Song Bảo sẽ được chuẩn bị để đại diện cho khách hàng trong đàm phán và ký kết các vấn đề trong tranh chấp và / hoặc tiến hành tố tụng tại tòa án hoặc trọng tài ..

Công ty Song Bảo hỗ trợ khách hàng trong việc theo dõi việc thi hành phán quyết của toà án và các phán quyết trọng tài của các cơ quan địa phương và để công nhận và thi hành phán quyết của các tòa án nước ngoài.