Tin nổi bật


Tin tức Khác

9 tháng, tổng nợ thuế cả nước là 73.900 tỷ đồng

Tại phiên họp tổ tại Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội, tài chính ngân sách ngày 24/10,...

3 NGUYÊN TẮC PHẢI BIẾT KHI HỢP TÁC VỚI CÔNG TY ĐÒI NỢ THUÊ

Trong những năm gần đây, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, kèm theo sự nở rộ thành lập các...

Xử lý nợ xấu: Việt Nam đang đi theo kinh nghiệm quốc tế

Các nhà nghiên cứu cho rằng, để xử lý nợ xấu (XLNX), Việt Nam không nên theo đuổi một...

Bad debt – The obsession of many businesses

Bad debt – The obsession of many businesses According to statistics in 2014, many businesses were “bogged...