Phân Biệt bản sao y, sao lục và sao trích lục.

Trước đây Nghị định 110/2004/NĐ-CPThông tư 01/2011/TT-BNV có đề cập đến các hình thức bản sao gồm : Sao y bản chính ,  Trích sao và Sao lục mà không có quy định chi tiết , cũng như phân biệt rõ ràng từng loại.

Về mặt giá trị pháp lý  thì hình các hình thức bản sao đều có giá trị pháp lý như bản chính. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ban hành và có hiệu lực ngày 05/03/2020 vừa qua đã đưa ra các hướng dẫn, và quy định  rõ ràng về các hình thức bản sao.

 

Bản Sao Y:

Tại khoản 10 Điều 3 của Nghị định 30  “Bản sao y” là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản gốc hoặc bản chính văn bản, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định.

Hình thức và cách thức thực hiện sao y tại khoản 1 Điều 25 như sau

_ Sao y từ văn bản giấy sang văn bản giấy được thực hiện bằng việc chụp từ bản gốc hoặc bản chính văn bản giấy sang giấy.

_ Sao y từ văn bản điện tử sang văn bản giấy được thực hiện bằng việc in từ bản gốc văn bản điện tử ra giấy.

_ Sao y từ văn bản giấy sang văn bản điện tử được thực hiện bằng việc số hóa văn bản giấy và ký số của cơ quan, tổ chức.”

 

Bản Sao Lục :

Tại khoản 11 Điều 3 Nghị định 30 “Bản sao lục” là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản sao y, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định.

Tại khoản 2 điều 25

Hình thức :

_ Sao lục từ văn bản giấy sang văn bản giấy

_ Sao lục từ văn bản giấy sang văn bản điện tử

_ Sao lục từ văn bản điện tử sang văn bản giấy.

Cách thức  :Sao lục được thực hiện bằng việc in, chụp từ bản sao y.

 

Bản Trích sao:

Tại Khoản 12 Điều 3 Nghị định  30  “Bản trích sao” là bản sao chính xác phần nội dung của bản gốc hoặc phần nội dung của bản chính văn bản cần trích sao, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định

Tại khoản 3 điều 25 nghị định 30

Hình thức Trích sao gồm:

_ Trích sao từ văn bản giấy sang văn bản giấy,

_ Trích sao từ văn bản giấy sang văn bản điện tử,

 


Mọi thắc mắc về công nợ mà bạn chưa thể giải quyết thì hãy

gửi mail về địa chỉ mail songbao@sbdebtcollection.com  hoặc

liên hệ tổng đài 1900 63 62 13

Chúng tôi sẽ phản hồi thắc mắc và tư vấn trong thời gian sớm nhất.

Các tin khác