07 Nghị định sẽ có hiệu lực từ tháng 3/2020

Tháng 3 sắp tới, những ai quan tâm về luật Việt Nam cần cập nhật 07 Nghị định mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 3, với nhiều lĩnh vực khác nhau,

 

Các tin khác